Korzystne zmiany w podatku PIT od sprzedaży odziedziczonych mieszkań i nieruchomości.

Dotychczas sprzedaż odziedziczonej nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia rodzi konieczność zapłaty podatku.

Nowelizacja przepisów wprowadza korzystne rozwiązania dla spadkobierców (podatników), którzy niejednokrotnie zmuszeni byli z różnym powodów do szybkiej sprzedaży odziedziczonej nieruchomości (w szczególności w celu spłaty hipoteki obciążającej nieruchomość), oraz faktycznie zmniejsza wysokość podatku PIT w przypadku konieczności jego zapłaty.

Nowe rozwiązania po pierwsze skracają 5-letni okres, poprzez wprowadzenie nowych zasad jego liczenia. Okres ten liczony będzie od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie spadkobiercę. Jeśli zatem spadkodawca posiadał nieruchomość co najmniej pięć lat, to spadkobierca będzie mógł od razu sprzedać je bez podatku.

Nowe regulacje umożliwiają również znaczne zmiejszenie wysokości podatku PIT do zapłaty, poprzez możliwość dokonywania odpowiednich odliczeń od przychodu. Spadkobierca będzie mógł odjąć od przychodu wydatki na nabycie nieruchomości, które poniósł spadkodawca, a także długi i ciężary spadku (w tym kredyt hipoteczny zaciągnięty przez spadkodawcę).

Co więcej, wydłużono również okres na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej, z dwóch do trzech lat.

Zatem jeżeli odziedziczyłeś nieruchomość bądź mieszkanie i zamierzasz je sprzedać, to wstrzymaj się ze sprzedażą do Nowego Roku. O stosowaniu nowych przepisów decyduje bowiem data sprzedaży nieruchomości, a nie data jej odziedziczenia.

Kontakt
BĘDZIN
42-500, 11 Listopada 9 lok. 8
biurowiec ING, II. piętro
Sekretariat: +48 606 978 818
r.pr. Podraza: +48 572 42 50 50
Pon - Pt: 9:00 - 17:00
Godziny/terminy spotkań ustalane indywidualnie
All Rights Reserved © 2018 Made by