Nowelizacja przepisów ustawy o rachunkowości, która weszła w życie z dniem 1 października 2018, wprowadziła istotne wątpliwości interpretacyjne co do obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Nowe regulacje nakazują od tego dnia sporządzać sprawozdania elektronicznie
i przesyłać jej do KRS w strukturze logicznej.

Problem powstał co do tego, czy obowiązek składania sprawozdań w formie elektronicznej dotyczy wyłącznie sprawozdań sporządzonych za okres, którego dzień bilansowy przypadał po 30 września 2018 (włącznie), czy znaczenie ma data sporządzenia sprawozdania finansowego, niezależnie od dnia bilansowego.

 

Pierwotnie MF informował, że nie ma znaczenia termin sporządzenia sprawozdania finansowego. Obowiązek sporządzenia go w formie elektronicznej powstaje tylko wtedy, gdy dzień bilansowy przypada po 30 września 2018 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości od początku twierdziło, że obowiązek sporządzania sprawozdań w strukturze logicznej, który wszedł w życie 1 października 2018 r. dotyczy zarówno:
- okresów, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe,
- okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą się po tej dacie,
- przyszłych okresów obrachunkowych.
Kluczowy jest natomiast termin sporządzenia sprawozdania, tj. czy przypada on na dzień po 30 września 2018 r.

Na szczęście oba Ministerstwa, ustaliły wspólną interpretację - Ministerstwo Finansów zmieniło swoją i obecnie jest ona zbieżna ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nadal pozostaje problem, co ze sprawozdaniami sporządzonymi przed 1 październikiem br. , które zostały przed tym dniem przesłane do KRS
w formie papierowej bądź mają zostać przesłane do KRS po tej dacie. Przepisy przejściowe nie dają już bowiem możliwości składania ich w formie papierowej, anie też w formie przejściowej, tj.  w formie skanów. 

Kontakt
BĘDZIN
42-500, 11 Listopada 9 lok. 8
biurowiec ING, II. piętro
Sekretariat: +48 606 978 818
r.pr. Podraza: +48 572 42 50 50
Pon - Pt: 9:00 - 17:00
Godziny/terminy spotkań ustalane indywidualnie
All Rights Reserved © 2018 Made by